1. Objevte Toyotu
  2. Toyota Way

CESTA K NEUSTÁLÉMU ZLEPŠOVÁNÍ

Toyota Way je unikátní soubor hodnot, základ korporátní kultury. Určuje nejen způsob podnikání a to, jak přistupujeme k našim zákazníkům a obchodním partnerům, ale také vztah ke společnosti a životnímu prostředí. Hodnoty Toyota Way jsou přítomny v každém aspektu každodenní práce všech zaměstnanců Toyoty na světě.

„Dříve, než řeknete, že něco nezvládnete – zkuste to.”

HODNOTY TOYOTA WAY

Pracujeme
pro ostatní

Pracujeme
pro ostatní

Ve své každodenní práci se řídíme tím, co považujeme za nejdůležitější: úhlem pohledu a potřebami našich zákazníků a partnerů. Pohlížíme-li na výzvy, před nimiž stojíme, z perspektivy ostatních, dokážeme zvládnout i to, co se zdá nemožné.
Jsme ve své práci konzistentní

Jsme ve své práci konzistentní

Vždy bereme v úvahu cíl, k němuž při své práci směřujeme, a to, jak ovlivňuje naše okolí a lidi kolem nás. Upřímně a svědomitě se snažíme dosáhnout svých záměrů.
Pohání nás zvědavost

Pohání nás zvědavost

Zajímá nás svět kolem nás a ptáme se, abychom odhalili příčiny, stojící za věcmi, kterým zatím nerozumíme. Tento přístup je studnicí nových nápadů.
Pozorujeme, abychom pochopili

Pozorujeme, abychom pochopili

Lidé vnímají věci a jevy instinktivně, to stroje nedovedou. Umíme skloubit tvrdá data s náhledem, vnímáním a interpretací situace. Praktikujeme přitom Genchi Genbutsu – zkoumání skutečností, při kterém jsme kreativní a objevujeme to nejlepší řešení.
Jsme stále lepší

Jsme stále lepší

Každý den se s plným nasazením hlásíme k odpovědnosti za zdokonalování dovedností – svých i těch ostatních, abychom vyšli vstříc stále se měnícím potřebám našich zákazníků.
Stále hledáme vylepšení

Stále hledáme vylepšení

Věříme v přirozenou dovednost lidí měnit věci k lepšímu. Každé vylepšení se počítá, bez ohledu na to, jak je velké a jaký má dosah. Podněcujeme inovativní myšlení, které je zdrojem jak postupných, tak i revolučních změn. Kaizen nám pomáhá ve snaze vyvíjet se a přitom neusnout na vavřínech.
Vytváříme prostor pro rozvoj

Vytváříme prostor pro rozvoj

Soustředíme se na to, co je zásadní, eliminujeme ztráty a věnujeme pozornost využívání svých zdrojů tak, abychom vytvořili prostor pro další rozvoj. V tom je základ flexibility a generování nových nápadů do budoucna.
Neuzavíráme se před konkurencí

Neuzavíráme se před konkurencí

Respektujeme konkurenci. Zdravá rivalita nás motivuje k rozvoji a lepším reakcím na potřeby našich zákazníků a společnosti. Díky tomu vytváříme vyšší hodnoty a poskytujeme zákazníkům více důvodů k pozitivním zkušenostem s námi.
Vážíme si
ostatních

Vážíme si
ostatních

Žádná práce a žádný úkol nestojí na jediném člověku. Pracujeme s rozmanitostí různých úhlů pohledu nás všech, abychom využili sílu celého týmu. Chováme k lidem respekt a vytváříme pracovní prostředí, kde se všichni cítí vítaní a v bezpečí a jejich hlas bude vyslechnut. Všichni tak mají možnost plně využít své schopnosti při realizaci důležitých cílů.
Dáváme najevo svou vděčnost

Dáváme najevo svou vděčnost

Jako firma existujeme díky našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům, a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na naší činnosti podílejí. Říkáme „díky“ každému, s kým se při tom setkáváme.
„Klíčem k Toyota Way, tím, díky čemu se Toyota odlišuje od ostatních, není žádný jednotlivý prvek... Je to uplatňování všech těchto prvků a hodnot současně, jako jednoho celku. Systém Toyota Way se musí aplikovat každý den, důsledně, nesmí to být jen občasné záchvěvy”.